SENIORIYHDISTYKSEN STANDAARIEN KOONTISIVU


Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Senioriyhdistykselle suunniteltiin logo, jonka Yhdistyksen hallitus työsti ryhmätyönä. Veijo Meisalolla ideoi asiaa heraldisesta näkökulmasta ja tämän ideoinnin pohjalta Ulla Sares laati graafisen suunnitelman ja toteutuksen, jonka Ville Savoranta siirsi digitaaliseen muotoon. Tulos on nähtävissä tässä:klikkaa kuvaa - näet suurempana

Logo on näkyvissä pienikokoisena websivun osoiterivin alussa. Logoon pohjalta hallitus valmistutti yhdistykselle myös oman standaarin, joka myönnetään yhdistyksen toimintaa merkittävästi tukeneille henkilöille.

standaari


* * *

Standaari on tähän mennessä luovutettu seuraaville henkilöille:

SAVONNE_VIIRI

N:o 18

Sirkka Savonne
monivuotinen
hallituksen sihteeri

lindroos
N:o 17

Raimo Lindroos
monivuotinen
hallituksen jäsen

Seppo Helenius N:o 16

Pitkäaikainen
toiminnan-
tarkastaja
Anneli Suotsalo N:o 15

Anneli Suotsalo
yhdistyksen
tiedottaja
Juhani Kolehmainen N:o 14

Juhani Kolehmainen, Yhteiskoulun historian asiantuntija ja symposiumien ahkera osallistuja, tukija,  esitelmän pitäjä.
Aila Niinikoski
N:o 13

Aila Niinikoski,
 toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hallinnon hyväksi
Aila Niinikoski N:o 12

Ulla Sares,
 Standaarin graafinen suunnittelija
Ville Savoranta N:o 11

Ville Savoranta, Yhdistyksen 1.puheenjohtaja 7 v ajan, standaarin värien suunnittelija
standaari

N:o 10

Harri Westermarck, neuvontaopin professori,
Helsingin Yliopisto,
asiantuntija, luennoitsija
Senioripäivän symposiumissa

"Järvenpään Yhteiskoulu - Westermarckin koulu"

standaari
N:o 9

Tuomas Westermarck,
lääket.kir.tri
asiantuntija, luennoitsija
Senioripäivän symposiumissa

"Järvenpään Yhteiskoulu - Westermarckin koulu"

standaari
N:o 8

Seija Aarto, senioriyhdistyksen 'äiti' ja puurtaja alusta lähtien monissa tehtävissä ensin opettajakunnassa, sitten
hallituksessa ja vapaaehtoistehtävissä.

standaari
N:o 7

Järvenpään Lukiolle kiitoksena alusta lähtien monitahoisesta ja hyvästä yhteistyöstä senioriyhdistyksen kanssa.

Terttu Heinonen

N:o 6

Terttu Heinonen
vuosikokousten sihteeri, kirjoittaa pöytäkirjamuistiinpanot
pikakirjoituksella
,
koulun vanhan perinteen mukaisesti.

Veijo Meisalo

N:o 5

Veijo Meisalo Senioriyhdistyksen perustajajäsen, rahastonhoitaja ja standaarin suunnitteluryhmän heraldinen asiantuntija.

Natalie
N:o 4

Yhteiskoulun rehtori Natalie Stolbowille luovutettiin viiri senioriyhdistyksen kevätretkellä 2012 vanhalla koulullamme.


Jaakko Harjuvaara
N:o 3

Jaakko Harjuvaara on toiminut yhdistyksen perustamisesta asti www.jykls.net -sivuston webmasterina.

Atso Taipale
N:o 2

Rehtori Atso Taipale
jäi eläkkeelle 31 palveluvuoden jälkeen Järvenpään Lukion rehtorin virasta 1.10.2011 ja perustavasta kokouksesta lähtien
yhdistyksen tuki.

Elina Lehtonen

N:o 1
 Seniori Elina Lehtonen
(e Kitunen)
toimitti suuren määrän materiaalia,
kuvia, tunnisti hyvin paljon  henkilöitä alkuvuosien luokka- ym. kuvista ja oli korvaamaton apu senioriyhdistyksen varhaisen historian tallentamisessa.

Paluu aakkosten mukaiselle sivulle


PALUU SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE