SENIORIPÄIVÄ
la 15.10.2011 lukiolla


Symposiumiin kokoontui yli 50 osanottajaa.symposiumin avaus

Seija Aarto avasi symposiumin ja toivotti kaikki osanottajat tervetulleeksi.

* * *

symposium

ISOKOKOINEN KUVA
osanottajista

* * *

symposiumin avaus

Oikealla alhaalla musiikkiesityksessä mukana ollut lukiolainen Silja Ahonen.
ISOKOKOINEN KUVA
osanottajista

* * *symposiumin avaus

Lukion uusi rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi käytti ensimmäisen puheenvuoron symposiumissa.

* * *


web-sivuston esittely

Senioriyhdistyksen sivuston webmaster Jaakko Harjuvaara esitteli sivuston rakennetta ja hakukäytäntöjä.


* * *


web-sivuston esittely
Yhdistyksen hallitus oli päättänyt luovuttaa webmasterille standaarin kiitoksena sivuston hoitamisesta.

Webmastertehtäviä hoitavat Jaakko Harjuvaara yhdessä Seija Aarron kanssa. Seija keräilee suuren osan materiaalista, skannaa  aineistoa ja testaa linkkien toimivuuden. Jaakko työstää kuva-aineiston, sivuston koodauksen ja siirtää aineiston palvelimelle.  Sivustolla on yli 15 000 tiedostoa, joita käyttäjät käyvät katsomassa eri puolilta maailmaa.

* * *


musiikkiesitys

Silja Ahosen musiikkiesitys.

* * *


Elina Lehtosen standaari
Yhdistyksen hallitus oli päättänyt luovuttaa ensimmäisen standaarinsa seniori Elina Lehtoselle, joka toimitti yhdistykselle suuren määrän kuvia, muisteluja ja aineistoa Yhteiskoulun alkuvaiheista. Hän tunnisti erinomaisen muistinsa ansiosta myös suuren määrän henkilöitä 1920-1930 vuosikymmenten kuva-aineistossa ja oli korvaamaton apu yhdistyksen sivuston varhaisen aineiston työstämisessä. Äkillisen kuolemansa vuoksi hän ei ehtinyt itse vastaanottaa standaaria ja se luovutettiin nyt hänen edustajanaan toimineelle Irma Lehtoselle.

Irma luovutti kotonaan 30.1.2012

standaari
Elina Lehtosen standaarin hänen vanhimmalle pojalleen Jaakko Lehtoselle.


* * *


Elina Lehtonen

Elina Lehtonen (os. Kitunen) riemuylioppilaana lukion lakkiaisissa 2008, kun oli kulunut
70 vuotta hänen omista lakkiaisistaan v 1938.

Tutustu tarkemmin Elina Lehtoseen ja hänen muisteluihinsa kouluvuosiltaan 1930-luvulla, hänen omalla henkilösivullaan.* * *


Paavo Heininen

Säveltäjä Paavo Heininen käsitteli alustuksessaan "kuuntelemista ja oppimista".
Paavo Heininen

Paavo Heininen kirjoitti ylioppilaaksi Järvenpään Yhteiskoulusta 1956.

* * *Virpi Tervonen

Arkkitehti Virpi Tervonen käsitteli arkkitehtoonisesta näkökulmasta koulun historian "Nahkalinnasta uuteen lukioon".


* * *


Virpi Tervonen

Esityksen aikana osanottajat saivat seurata vaihe vaiheelta koulurakennuksen kasvua ja laajenemista kunkin aikakauden
arkkitehtoonisten suuntausten mukaisesti.

* * *

Ensimmäinen oppilas Kirsti Taitto

Järvenpään Yhteiskoulun ensimmäisen luokan ainoa elossa oleva oppilas, 93v Kirsti Granath (ent. Taitto) oli lähettänyt
kuvia ja terveisensä Uppsalasta, josta hän oli aikonut matkustaa mukaan senioripäivään, mutta matka oli estynyt.

Kirsti Taitto aloitti Yhteiskoulun syksyllä 1928 ja kirjoitti ylioppilaaksi 1936.

1A =1928
ensimmäiset oppilaat

1936 1.ylioppilaat


Paluu juhlien ja retkien sivulle