HISTORIAN LEHDILTÄ - PERUSTAVA KOKOUS


ensimmäinen hallitus
Seija Aarto (1), Ville Savoranta (2), Veijo Meisalo (3), Vilho Laiho (4), Jaakko Harjuvaara (5), Terhi Heiskanen (6), Susanna Lindgren (7), Sara Hirviniemi (8) , Anne Hautamäki (9),  Pirkko-Liisa Kokkonen (10), Harri Anttila (11), Tarja Helameri (12), Atso Taipale (13), Rami Vanninen (14).

Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry - hallitus:


Päätti kokouksessaan 28.5.2008 seuraavasta lehdistötiedotteesta:

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN JA LUKION SENIORIYHDISTYS ON PERUSTETTU

Järvenpään lukiolle oli kokoontunut ma 19.5.2008 Järvenpään yhteiskoulusta ja lukiosta, ylioppilaaksi kirjoittaneita vuosien 1945–2005 väliltä – eli yhteensä 60 vuoden ajalta. Kahdentoista entisen oppilaan lisäksi paikalla olivat rehtori Atso Taipale ja lehtori Seija Aarto. Oppilaitoksen senioriyhdistyksen perustavassa kokouksessa yhdistyksen nimeksi tuli Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisten opiskelijoiden ja työntekijöiden yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden tunteen luojana. Samalla on tarkoitus luoda tietoa ja taitoa jakavaa verkostoa nykyisiä oppilaita varten. Lisäksi vanhat opiskelijat voivat jakaa infoa jatko-opiskelusta ja työelämästä. Perustavassa kokouksessa yhdistykselle valmisteltiin säännöt (kts. yhdistyksen kotisivut https://www.jykls.net ), jotka lähetetään rekisteröimistä varten Patentti ja rekisterihallitukseen.  

ENSIMMÄINEN HALLITUS:
Yhdistykselle valittiin väliaikainen hallitus vastaamaan yhdistyksen toiminnasta ja valmistelemaan toimintasuunnitelmaa ensimmäiseen vuosikokoukseen asti.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Savoranta  ja jäseniksi: Harri Anttila, Anne Hautamäki, Terhi Heiskanen, Sara Hirviniemi, Vilho Laiho, Susanna Lindgren, Veijo Meisalo, Rami Vanninen, ja varajäseniksi Jaakko Harjuvaara, Tarja Helameri ja Pirkko-Liisa Kokkonen.

VUOSIKOKOUS
Ennakkotietona kerrottakoon, että vuosikokous pidetään Yhteiskoulun ja Lukion 80-v juhlaviikolla 41, la 11.10.2008 lukiolla. Asiasta informoidaan lisää lehdistötiedotteella alkusyksystä.

KIITOKSET
Perustava kokous lausui kiitokset yhdistyksen idean äidille Seija Aarrolle perusteellisesta ja runsaasta työstä, jolla hän oli valmistellut tämän yhdistyksen toiminnan alkamisen yhdessä rehtori Atso Taipaleen kanssa. 

PERINTEITÄ 1960-LUVULTA
Yhdistyksen voidaan katsoa jatkavan toimintaansa helmikuussa 1960 perustetun rekisteröimättömän Järvenpään yhteiskoulun seniorit – yhdistyksen perinteen pohjalta. Tuolloin perustetun yhdistyksen toiminta oli ollut vilkasta muutaman vuoden ajan, mutta sen jälkeen se valitettavasti hiljalleen hiipui. Uuden yhdistyksen perustavaan kokoukseen  oli saatu kaksi mappia vuonna 1960 perustetunyhdistyksen aineistoa: kuvia, lehtileikkeitä, pöytäkirjoja jne. Aineisto tullaan julkaisemaan uuden yhdistyksen nettisivujen ”Historian lehdiltä” -osuudessa.

TERVETULOA
Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry. toivottaa lämpimästi tervetulleiksi jäsenikseen kaikki Järvenpään yhteiskoulun lukioasteella tai lukiossa opiskelleet ja työskennelleet. Yhdistykseen voi liittyä netin kautta (https://www.jykls.net - > Liity jäseneksi) tai ottamalla yhteyttä lehtori Seija Aartoon.

Lisätietoja:
Sara Hirviniemi, tiedottaja Seija Aarto, lehtori ja yhdistyksen ”äiti”
040 745 8104 050 566 3576
seija.aarto(at)kotiportti.fi