ATSO TAIPALE

vuosina 1980 - 2011

Lukion rehtori 1.8.1980 - 31.7.2011

Ylioppilas Laukaan Yhteiskoulusta 1967, filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta 1972 ja kasvatustieteen tohtori Helsingin yliopistosta 2000. Opettanut  lukiossa psykologiaa, filosofiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja opinto-ohjausta.

AINEISTO ON SIVULLA AIKAJÄRJESTYKSESSÄ, JOTEN UUSIMMAT HAASTATTELUT YM. LÖYTYVÄT SIVUN ALAOSASTA

 
Atso Taipale
Rehtori Atso Etelä-Korean Opettaja Magazinessa 2008

* * *

Atso tuli rehtoriksi Yhteiskoulun vanhaan rakennukseen:

Atson muisteluja Lukion vuosikirjassa 2002-2003
Muistelu työhön tulosta Järvenpäähän on julkaistu Lukion vuosikirjassa 2002-2003 s. 21

* * *Atso 1982

Atso 1982 työhuoneessaan


* * *

Atso opettajien iltamissa 1983
kuva senioriyhdistyksen arkisto
Opettajien iltamat 1983. Eturivissä vasemmalta: Jukka Virrankari,  Pirjo Ruohola.
Takarivissä vasemmalta ??, Rauha-Maria Mertjärvi ja Atso Taipale.

* * *
Atso opettajien iltamissa 1983
kuva senioriyhdistyksen arkisto
Vs. saksanopettaja Pirjo Mustapää haastattelee Atsoa iltamissa 1983.

* * *

Atso Taipale
molemmat kuvat Anne Sipiläinen
v 1983

Atso Taipale
1981 - 1982?

* * *Atso Taipale
Opiskelija ja rehtori arvioivat lukion muutosten vaikutusta Keski-Uusimaa -lehdessä 17.4.1994.


* * *

Seuraavaksi siirrymme nykypäivään Lukion vuosikirjan 2007-2008 sivuille 12-13:
Atso Taipale 60 v

* * *


Atso Taipale 60 v

* * *

Atson kirjoittama artikkeli "Nahkalinnasta uuden Lukion areenalle" Järvenpään Rotaryklubin 50-v historiikissa.


* * *

Rehtorit 60 v juhlapäivänä 28.10.1988
Yhteiskoulun rehtori Tuula Puosi ja Lukion rehtori Atso Taipale juhlatunnelmissa koulun 60v päivänä 28.10.1988

* * *

Lakkiaisissa 2009
kuva Seija Aarto

Atso, Rauha-Maria Mertjärvi ja Arja Alanko lakkiaisissa 2009.


* * *

Vuonna 1996 penkkaripäivänä

Atso tuotiin kouluun 1996 penkkaripäivänä kauhatraktorilla.

* * *

Vuonna 2009 penkkaripäivänä

Vuoden 2009 penkkaripäivän kuljetusvälineenä oli presidentti Kekkosen limusiini.


* * *

Vuonna 2010 penkkaripäivänä
kuva Tommi Suvensaari

Vuonna 2010 penkkaripäivänä
kuva Tommi Suvensaari

Penkkaripäivän kyytiä vuoden 2010 tavalla.

* * *

penkkarit 2011 Ato tulee helikopterilla
kuva Tommi Suvensaari

... ja viimeisen kerran penkkaripäivänä 2011 Atso tuotiin koululle helikopterilla.

Kuvia lisää 2011 penkkareiden sivulla...

* * *

Atson kirja

Atsolle luovutettiin oppilaskunnan
kokoama kirja  rehtorikaudestaan,
entisten oppilaiden
haastatteluja ym.

lataa -pdf...
Keski-Uusimaa 18.2.2011

Keski-Uusimaan artikkeli penkkari-
päivästä ja rehtorin saapumisesta
paikalle

lataa -pdf...* * *


Puhe Atson  läksiäisissä / Seija Aarto


Atso hyvä!
Pitkän uran loppurutistus alkaa olla käsillä. Maalinauha ja kalkkiviivat lähestyvät. Vielä muutama tovi ja lukukausi loppuun. Sitten loppuliuku ja siinä se sitten on. Pääset valjaista vapaaksi. Vapaaksi toteuttamaan ja elämään kaikkea sitä, mitä olet halunnut, mutta mihin aika ei ole riittänyt. Parhaimmillaanhan eläkkeelle pääsy voi aloittaa aivan uuden, erilaisen ja antoisan elämänvaiheen.

Olet johtanut tätä koulua yli kolme vuosikymmentä. Virkaiältäsi olet varmaan yksi Suomen vanhimpia rehtoreita ellet suorastaan ykkönen. Näiden vuosikymmenten aikana on niin koulumaailmassa yleensä kuin myös omassa lukiossamme ehtinyt tapahtua paljon ja monenlaista, muutoksia, uudistuksia, myllerrystä ja toinen toistaan suurempia haasteita. Muutokset ovat seuranneet toisiaan niin nopeassa tahdissa,  että uuteen on menty ennen kuin edellisestäkään on ehditty saada kunnon kokemuksia. Tämä jatkuva vauhti ja kierre on vienyt paljon voimia ja energiaa meiltä opettajilta, vaikka ymmärrämme toki, ettei koulu voi jäädä mihinkään breshneviläiseen pysähtyneisyyden tilaan, vaan sen tulee pysyä ajan hermolla ja kulkea yhteiskunnallisen kehityksen saatossa. Liike on tärkeä ja eteenpäin on mentävä. Paluuta vanhaan ei todellakaan ole. On siirrytty luokattomaan lukioon, saatu uusi moderni koulurakennus, koettu Jokelan surmat ja monet muut haasteet.  Kaikki tämä on suuresti vaikuttanut myös työhösi rehtorina. Ei ole tarvinnut jäädä miettimään, mitä tänään tekisi vaan missä järjestyksessä tuon kaiken ehtisi edes jollain tavoin läpikäydä. Onneksi olet osannut delegoida tehtäviä ja näin säilyä työkuntoisena suuren työmäärän ja hektisen arjen puristuksessa.

Kun me tänään kiitämme sinua, emme kiitä suinkaan vähästä. Rehtori vaikuttaa  aina vahvasti työyhteisön henkeen ja siinä panoksesi on ollut vahvasti myönteinen ja merkittävä. Olemme saaneet vapaasti tehdä työtä tuntematta sitä, että esimies hengittäisi niskaan. Kuitenkaan ei ole ollut missään vaiheessa epäselvää, kuka tätä koulua johtaa.  Koulumaailman myrskyissä ja keskenään ristiriitaistenkin tavoitteiden keskellä oma koulumme on aina löytänyt johdollasi tien eteenpäin väljemmille vesille ja keksinyt käypiä ratkaisuja ja käytäntöjä muillekin esimerkiksi. Moderni koulurakennus on tarjonnut uusia mahdollisuuksia pedagogiikkaan ja sen kehittelyyn. Olet kannustanut meitä erilaisiin pilottihankkeisiin ja projekteihin, jotka ovat luoneet koulumme imagoa modernina lukiona, joka kulkee monessa asiassa kehityksen pioneerina. Myös kansainvälisyys ja siihen liittyvät kontaktit on meillä viety varsin pitkälle. Tämäkin on ollut osa visiotasi ja sinulle tärkeitä tavoitteita. Aidon kasvatustieteilijän tavoin olet nähnyt koulun tehtävän hyvin laajasti, paljon enemmäksi kuin pelkästään laadukkaan perusopetuksen antamisessa ja hyvän menestymisen ylioppilaskirjoituksissa. Työtä tämä on teettänyt, mutta tuloksiakin on syntynyt, josta on syytä olla ylpeitä.

Omassa työssäsi olet ollut vahvasti verkostoitunut. Sinut tunnetaan Järvenpään ulkopuolellakin. Rehtoripiireissä olet vahvasti profiloitunut valtakunnallisestikin arvioiden erityisosaajaksi, asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Tyypiltäsi olet ollut paitsi kasvatustieteilijä myös visionääri, joka on mielellään puuhastellut erilaisten tulevaisuuden skenaarioitten ja haasteiden parissa. Ajatus on rientänyt mieluusti kuviin ja näkyihin siitä, millainen on ja tulisi olla tulevaisuuden koulu ja lukio Suomessa ja Järvenpäässä.
Koulumme johtajana olet ollut tyyni ja asiallinen, tasapuolinen ja korrekti. Tällaisen erilaista osaamista ja ajattelua omaavan suuren opettajakunnan johtaminen ei ole aina yksinkertaista. Jokainen kun ajaa helposti vain omia etujaan ja intressejään tai vähintäänkin oman aineryhmänsä etua. Sinun on täytynyt katsoa kokonaisuutta ja koulun etua ilman että ulkopuoliset intrigit tai henkilökohtaiset mieltymykset, sympatiat ja antipatiat siihen vaikuttavat. Ja kun kyseessä on vielä herkästi reagoiva niin sanottu asiantuntijaorganisaatio, jota ei johdeta komennoin ja käskytyksin vaan ennen kaikkea yhteisin sopimuksin ja neuvotteluin. Tähän tarvittavaa neuvottelutaitoa ja kärsivällisyyttä on sinulta riittävästi löytynyt.
Onnistuneita ovat olleet myös toteuttamasi vuotuiset kehityskeskustelut, joista ainakin minulle on aina jäänyt hyvä maku. Asioista on voitu puhua ja viedä niitä yhdessä eteenpäin. Arjen työrutiineiden ja loputtomalta tuntuneiden vierailujen isännyyden taakse ei ole päässyt hautautumaan myöskään rehtorin pedagoginen johtajuus, joka sekin on tärkeä osa toimenkuvaa. Olet antanut impulsseja monenlaisiin kokeiluihin ja osallistunut aktiivisesti koulupoliittiseen keskusteluun aidon ja kokeneen pedagogin tavoin. Kun koulumme historian jatko-osaa joskus kirjoitetaan, siinä on sinulla vahva paikka koulumme ykkösmiesten joukossa ja sen pitkäaikaisena ja näkyvänä rehtorina.

Haikein mielin saattelemme sinut sitten eläkkeelle. Pöytä on puhdas. Tästä on seuraajasi hyvä jatkaa. Kiitos näistä monista hyvistä vuosista, yhteisestä uurastuksesta, vankasta mutta humaanista ja inhimillisestä johtajuudesta, työmme tukemisesta ja koulun kehittämisestä. Pian olet näistä velvoitteista ja vastuista vapaa mies. Lämpimät onnittelumme siitä.

Runsaasti armorikkaita vuosia sinulle uuden elämänvaiheen taitteessa ja ensi lukuvuodesta eteenpäin.

* * *

Rehtorit kukitettiin 25.5.2011

rehtorit
kuva Jukka Ottelin


* * *

viimeiset ylioppilaat

Atson viimeiset ylioppilaat 2011 keväällä.


Keski-Uusimaa 4.6.2011 Tapio Bergholm kirjoitti Keski-Uusimaassa kolumnin
Atso Taipaleen näköinen lukio
 -pdf
Päättäjäiset 3.6.2011 Kuvasarja Atso - ja päättäjäiset 3.6.2011
- lataa pdf
standaari Senioriyhdistys luovutti Atsolle yhdistyksen standaarin 3.6.2011 
haastattelu
 Atso Taipaleen haastattelu Lukion vuosijulkaisussa
2010 - 2011.
Haastattelija Seija Aarto.

lue pdf....
21.7.2011
Atson haastattelu 21.7.2011 Keski-Uusimaassa välivuoden merkityksestä opiskelijoille.

9.8.2011 Rehtorin vaihto ja tehtävien siirto haastattelu Keski-Uusimaassa 9.8.2011

lue pdf...

Marja-Liisa Lehtiniemen
sivulle


* * *Paluu henkilökunnan ja opettajien henkilökuvien sivulle

Paluu opettajien ryhmäkuvien sivulle