JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN JA LUKION OPPILAIDEN
VÄITÖSKIRJOJEN / TUTKIMUSTEN / JULKAISUJEN LUETTELOJärvenpään Yhteiskoulussa ja Lukiossa opiskelleiden entisten oppilaiden tai niissä toimineiden opettajien
väitöskirjat, tutkimukset, kirjat tai julkaisut ovat tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä.

Lisätietoja em. asiakirjoista otetaan vastaan joko "seija.aarto(at)gmail.com" tai webmaster jaakko.harjuvaara(@at)gmail.com


TEKIJÄN NIMI VÄITÖSKIRJA / TUTKIMUS AIHEALUE PAIKKA VUOSI

Abdirisak Ahmed Haji Omar
Ahmed Abdirisak
Oral and cutaneous squamous cell carcinomas : differences between tumors and their microenvironments

pdf-tiedostona...
Hammaslääketiede
Helsingin Yliopisto
2015
Esko Aho
Aho Esko
Lukiolaiset katsovat historiaa oman persoonansa kautta Kasvatustiede Turun yliopisto 2002
alstola
Alstola Tero

Judeans in Babylonia : A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE

By the rivers of Babylon: New perspectives on Second Temple Jdaism from Cuneiform texts / LEIDEN
Teologia
Helsingin yliopisto
Leidenin yliopisto
2018
Ampuja Marko The Media and the Academic Globalization Debate: Theoretical Analysis and Critique Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2010
johanna aronniemi
Aronniemi Johanna
Venous malformations: differential diagnostics, blood coagulation, and treatment safety

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3624-4
Lääketieteellinen tiedekuntaHelsingin yliopisto 2017
Aronniemi Mikko

Development of XPS Data Analysis and its Application to Gas Sensor and Catalyst Surface Studies   TKK Espoo 2007
ascvhan
Aschan Carita
Applicability of Thermoluminescent Dosimeters in X-Ray Organ Dose Determination and in the Dosimetry of Systemic and Boron Neutron Capture Radiotherapy

http://urn.fi/URN:ISBN:951-45-8686-7
Fysiikan laitos
Helsingin yliopisto
1999
Markus Aspiala
Aspiala Markus
Materiaalien prosessoinnista
"A compilation of thermodynamic properties measured with an advanced EMF arrangement"

Department of Materials Science and Engineering
Aalto-yliopisto
2016
Kari Auranen
Auranen Kari
On Bayesian Modelling of Recurrent Infections
Toistuvien infektioiden Boyes-mallittaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 1999
ENCKELL
Enckell Vera-Maria
Aspects of Higgs Inflation

Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta

Helsingin Yliopisto
2019

Kielo Haahtela
Haahtela Kielo

Biologisen typensidonnan ja ravinnetypen hyväksikäytön projekti
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto
1986
Leena Hakamäki
Hakamäki Leena
”Scaffolded assistance provided by an EFL teacher during whole-class interaction”

Englannin kieli Jyväskylän yliopisto 2005
Katri Halonen
Halonen Katri


Taloudellinen menestys nakertaa pohjan kulttuurituottajan uskottavuudelta

Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa
Yhteiskuntatiede
Jyväskylän yliopisto
2011
Irma Hannula
Hannula Irma
Need and possibilities of astronomy teaching in the Finnish comprehensive school Fysiikka Helsingin yliopisto 2005
Pekka Heikkilä
Heikkilä Pekka
Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa : Säästöpankin yhteisömuodon, tarkoituksen ja toimintatavan vaikutukset lainsäädäntöön
Oikeustiede
Helsingin Yliopisto
2017
Elina Hietikko
Hietikko Elina
Genetic and clinical features of familial Meniere’s disease in Northern Ostrobothnia and Kainuu
Menieren taudin perinnöllisyyden ominaispiirteet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
Lääketiede Oulun yliopisto 2013
Tuukka Hiltunen
Hiltunen Tuukka
Kvanttilaskentaa kaksielektronisysteemeissä

Quantum computation with two-electron spins in semi-conductor quantum dots
Teknillinen fysiikka, laskennallinen ja teoreettinen fysiikka
Aalto-yliopisto
2015
Hirvonen Ilpo
Hirvonen Ilpo
"Juniori-Nobel"jaettu vuodesta 2008 lähtien, Ilpo Hirvonen ensimmäinen suomalainen. lisää...
Undergraduate Awards - kilpailun filosofian globaalissa sarjassa Maailman suurin kansainvälinen akateeminen kilpailu, jossa arvioidaan kandidaatin tutkintoja.
2016
Ilkka Huhta
 Huhta Ilkka
"Täällä on oikea Suomenkansa". Körttiläisyyden
julkisuuskuva 1880-1918.  Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 186. (2.painos 2007, 3. painos 2008).
 Kirkkohistoria  Helsingin yliopisto  2001
huhta kaisa
Huhta Kaisa
Capacity mechanisms in EU law: an analysis of state-driven safeguards for generation adequacy

Energiamurros asettaa uusia haasteita toimitusvarmuuden sääntelylle
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Oikeustieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
2019
Huhtala Jaana
Improving the Palatability of Minitablets for Feline Medication
Farmasia
Helsingin yliopisto
2017
Antti Häkkinen
Häkkinen Antti
Rahasta - vaan ei rakkaudesta.
Prostituutio Helsingissä 1867-1939
Sosiologia Helsingin yliopisto 1995
Härmä Ville
Uusia työkaluja kolmiulotteisten solumallien hyödyntämiseen syövän lääkekehityksessä

A Farewell to Flat Biology – Three-dimensional Cell Culture Models in Cancer Drug Target Identification and Validation
Lääketiede
Turun Yliopisto
2012
Jarkko Ihalainen
Ihalainen Jarkko
DNA Methylation And Point  Mutation Detection In Laboratory Diagnostics Of Malignancy Lääketiede Helsingin yliopisto 1995
Jalava
Jalava Mika
The water we eat: Methods for estimating water use of diets in changing food

Ruokavalio vedenkäytön tehostajana ja ruokaturvan edistäjänä
Insinööritieteet
Aalto yliopisto
2019
Timo Joutsivuo
Joutsivuo Timo
Scholastic Tradition and Humanist Innovation.
The Concept of Neutrum in Renaissance Medicine. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 303. Saarijärvi: Academia Scientiarum Fennica 1999.
Historia Helsingin yliopisto 1999
Tuula Juvonen
Juvonen Tuula
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Homoseksuaalisuuden rakentuminen sotienjälkeisessä Suomessa
Sosiaalipolitiikka
Tampereen yliopisto
2002
Sakari Kainulainen
Kainulainen Sakari
Elämäntapahtumat ja elämään tyytyväisyys eri sosiaaliluokissa
Yhteiskuntatiede
Kuopion Yliopisto
1998
Kansanaho Heli Implementation of the Principles of Patient Counselling into Practice in Finnish Community Pharmacies
Sosiaalifarmasia Helsingin yliopisto 2006
Kanerva Jari Alppihiihdon alkutaival : Pujottelu- ja tunturihiihto Suomessa 1920-luvulta 1960-luvulle Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Helsingin yliopisto 2011
Airi Kartano
Kartano Airi
Ortnamnen i Mörskom Ruotsin kieli  Helsingin yliopisto 1977
Anneli Kauppinen
Kauppinen Anneli
Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto  Humanistinen tiedekunta Helsingin Yiopisto 1998
Jaakko Ketomäki
Ketomäki Jaakko
Effects of Lighting Parameters on Contrast Threshold in the Mesopic and Photopic Luminance Ranges     Teknillinen
korkeakoulu 
2006
Sirkka Knuuttila
Knuuttila Sirkka
Fictionalising Trauma : The Aesthetics of Marguerite Duras's India Cycle Humanistinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2009
Joonas Kokkonen
Kokkonen Joonas
 Filosofian tohtori h.c.
Humanistinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
1976
Konttinen Anu Conducting Gestures : Institutional and Educational Construction of Conductorship in Finland, 1973-1993     Helsingin yliopisto 2008


Korhonen
Korhonen Tero

Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher’s journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy

Kielitarinoita aikuislukiosta: Tutkivan opettajan matka vieraan kielen identiteetin tukemiseksi autonomiaorientoituneessa pedagogiikassa
Kasvatustiede
Tampereen Yliopisto
2016
Aura Korppi-Tommola
Korppi-Tommola Aura
Ystävyyttä yli Pohjanlahden. Ruotsin ja Suomen välinen kummikuntaliike 1942–1980.  Vänskapsband över Bottenhavet. Fadderortsrörelsen Sverige-Finland 1942–1980.
Helsingin yliopisto 1982
Koskela Julius Analysis and Modeling of Surface-Acoustic Wave Resonators
TKK Espoo 2001
Pentti Koski
Koski Pentti
A study of the alveolar arches of the Lapps

Suomen Hammaslääkäriseuran sivulta...
Hammaslääketiede Helsingin yliopisto 1948
Nina Kunnas
Kunnas Nina
Miten muuttuu runokylien kieli. Reaaliaikatutkimus jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa   Oulun yliopisto 2007
Kärkkäinen Leo
Kärkkäinen Leo
Calculation of the Interface tension in Quantum
Chromodynamics and statistical
Models using Monte Carlo Simulation
ISBN 951-45-5147-8
Teoreettinen
fysiikka
Helsingin yliopisto 1990
Arto Köykkä
Köykkä Arto
Sakeinta sumua käskettiin sanoa Jumalaksi : Uskonnollinen kieli Pentti Saarikosken tuotannossa

Jumalan niminä Näin On ja Ynnä Muuta
Uskonnonfilosofia
Helsingin Yliopisto
2017
Lalli Laine
Laine Lalli
Juurikääpä puuvartisilla kasveilla Suomessa ja sen leviäminen hyönteisten välityksellä Kasvititeteen laitos Helsingin yliopisto 1977
Ilpo Laitinen
Laitinen Ilpo
Autenttinen evaluaatioetiikka Hallintotiede Lapin yliopisto 2008
Lea Laitinen
Laitinen Lea
Välttämättömyys ja persoona. Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  Helsingin yliopisto 1992
marko lallo
Lallo Marko
Hydrogen soil deposition and atmospheric variations in the boreal zone'

'Vedyn maadepositio ja ilmakehälliset muutokset boreaalisella vyöhykkeellä'
Matemaattis-luonnontieteellinen
Helsingin yliopisto
2010
Kaisa Launonen
Launonen Kaisa
 Eleistä sanoihin, viittomista kieleen.  Varhaisviittomisohjelman kehittäminen, kokeilu ja  pitkäaikaisvaikutukset Downin syndrooma -lasten varhaiskuntoutuksessa  Logopedia  Helsingin yliopisto  1998
Pekka Launonen
Launonen Pekka
Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajien koulutus ja ammattitaidon muuttuvat tulkinnat 1949-1996. Käytännöllinen teologia / uskonnonpedagogiikka Helsingin yliopisto 2004
Venla Lehti
Lehti Venla
Nuorena vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytystä ennustavat lapsuusiän tekijät
Lasten psykiatria
Turun yliopisto
2013
Turo-Kimmo Lehtonen
LehtonenTuro-Kimmo
Rahan vallassa: ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki, Tutkijaliitto,
Helsinki 1999. ISBN 952-5169-12-X.
Sosiologia Helsingin yliopisto 1999
Viljami Leino
Leino Viljami
Infrared behavior of  SU(2) gauge theory 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2784-6
Fysiikka Helsingin yliopisto 2018
Leppänen Antti Neighborhood Shopkeepers in Contemporary South
Korea: Household,
Work, and Locality
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Helsingin yliopisto 2007
Sanna Leppänen
Leppänen Sanna
”Bacterial nitrogen fixation in boreal mosses”

Sammalten typensitojabakteerit ovat tärkeitä pohjoisten metsien ja soiden typentuottaj
Luonnontiede Jyväskylän yliopisto 2013
matti
Leppäranta Matti
On the structure and mechanics of pack ice in the Bothnian Bay
Matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta
 Helsingin yliopisto 1981
Jari Leskinen
Leskinen Jari
Vaiettu silta: Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalta vuosina 1930 - 1939 Poliittinen historia Helsingin yliopisto  
Jorma Luomi
Luomi Jorma
Magnetic field analysis of superconducting homopolar machines. Acta Polytechnica Scandinavica, Electrical Engineering Series No. 53 Sähkötekniikka Teknillinen
korkeakoulu
1984
Arto Luttinen
Luttinen Arto
Origin of Jurassic Vestfjella flood basalts, Dronning Maud Land, Antarctica Geologia Helsingin yliopisto 2000
Mallat Kaija Naiset rajalla : Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos Helsingin yliopisto 2007
Kirsti Manninen
Manninen Kirsti
Ollista Bisquitiin - Ylioppilaslehden pakinat 1913–1968, Otava 1987 Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos Helsingin yliopisto 1987
Maunula Maria "Proportionality and Party Success in Europe"
Valtio-oppi Turun yliopisto 2008
Veijo Meisalo
Meisalo Veijo
Studies of atomic deformations in crystals. Academic dissertation Department of Physics University of Helsinki 1967
Taneli Mielikäinen
Mielikäinen Taneli
Summarization Techniques for Pattern Collections in Data Mining Koneoppiminen Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelylaitos 2005
Pekka Mäkelä
Mäkelä Pekka
Johdatus eheyttävään kulutukseen
Introduction to Consolidative Consumption


https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46704
Taloussosiologia

Jyväskylän yliopisto
2013
Niemi Pia Maria
Niemi Pia Maria
Creating A Sense of Membership in Basic Education : The contributions of Schoolwide Events

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2819-5
Käyttäytymistiede Helsingin Yliopisto 2016
Jussi Nikkinen
Nikkinen Jussi
Skewness and kurtosis adjusted Black-Scholes model: Small sample properties of MLE and test statistics and empirical evidence from Finland. Acta Wasaensia 94, Business Administration 38. 135 s.
Laskentatoimi, kaupallis-tekninen tiedekunta Vaasan yliopisto 2001
Nguyen Toan Tri
Nguyen Toan Tri
Apostolicity of the Church and Apostolic Succession.
The Impacts of This Relationship in the Post-Conciliar Catholic-Lutheran Dialogue
Facoltà della Teologia – Specializzazione in Dogmatica
Pontificia Universitá̀ Della Santa Croce
2016
Nurkka Anu
Salivary Antibodies to Capsular Polysaccharides Induced by Polysaccharide-Protein Conjugate Vaccines in Infants
Bio- ja ympäristötiede
Helsingin yliopisto
2013
Nykänen Marko Vieraiden proteiinien tuoton parantaminen rihmasienissä
Biotekniikka Jyväskylän yliopisto 2002
Ojanen Teemu Quantum fluctuations and transport in mesoscopic physics,
Kvanttifluktuaatiot ja kuljetusilmiöt mesoskooppisessa fysiikassa
Teoreettinen fysiikka Teknillinen korkeakoulu 2007
Onikki-Rantajääskö
Onikki-Rantajääskö Tiina
Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä   Helsingin yliopisto 2001
Onkamo Päivi Genetic mapping of complex traits: the case of Type 1 diabetes Faculty of Science, Rolf Nevanlinna Institute Helsingin yliopisto 2002
Sanna Pakkanen
Pakkanen Sanna
Profiling of High-risk Prostate Cancer Families in Finland

Perinnöllinen eturauhassyöpä Suomessa
Lääketiede
Tampereen yliopisto
2010
Matti Pauna
Pauna Matti
On Games on Non-Wellfounded Sets and Stationary Sets Department of Mathematics and Statistics Helsingin yliopisto 2007

Ella Peltonen
Peltonen Ella
Crowdsensed Mobile Data Analytics
Joukkoistetun älypuhelindatan analyysi

Matemaattis-luonnontieteellinen
Helsingin yliopisto
2018
Peltonen Kirsi
Peltonen Kirsi
On the existence of quasiregular mappings,
Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica Disserationes
Matematiikka Helsingin yliopisto 1992
Nelly Penttilä
Penttilä Nelly
Miten puhe sujuu? : Tyypillisen ja poikkeavan puheen sujuvuuden piirteitä
Yhteiskuntatieteellinen
Tampereen yliopisto
2019
Pisto Pauliina Fat accumulation in liver and muscle : association with adipokines and risk of cardiovascular events Lääketieteellinen Oulun yliopisto 2013
Tapio Lahti
Poutala Tapio
nyk. Lahti T...
Improving resource efficiency in nutrient management of cereal cropping systems Maatalous- ja metsätiede Helsingin yliopisto 1998
Pulkki-Råback
Pulkki-Råback
Laura
Temperament, socioeconomic status and cardiovascular risk.
The longitudinal Cardiovascular Risk in Young Finns Study.
Psykologia Helsingin yliopisto 2004
Puttonen Sampsa Individual differences in response to psychological challenge: A study of the effects of EGF A61G and ApoE genetic polymorphisms and temperamental characteristics Psykologia Helsingin yliopisto 2005
pyhältö
Pyhältö Tuomo
Ortopedian ja traumatologian alaan kuuluvan väitöskirjan suomenkielinen otsikko on "Biohajoavien uusien itselujittuneiden poly(DTE)karbonaatti- ja poly(L/DL)laktidi luunkiinnitysvälineiden käyttö sekä pelkästään että yhdistettynä bioaktiiviseen lasiin. Kokeellinen tutkimus".
Lääketiede
Helsingin yliopisto
2005
Markku Pyysiäinen
Pyysiäinen Markku
Tunnustuksellinen ja tunnustukseton ja objektiivinen uskonnonopetus  Uskonnon pedagogiikka Helsingin yliopisto 1982
PIA PÄIVIÖ
Päiviö Pia
Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa.
Humanistinen tiedekunta
Turun Yliopisto
2007

Mariitta Rauhala
Rauhala Mariitta
”Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä”

Kauppatiede Jyväskylän yliopisto 2013
Jorma Rautapää
Rautapää Jorma
Role of aphidis in cereal production Filosofinen tiedekunta / Matemaattisluonnontieteellinen osasto Helsingin yliopisto 1977
Rautelin Hilpi Serologic diagnosis of Campylobacter infections by enzyme immunoassay Lääketiede Helsingin yliopisto 1987
Seija Ronimus
Ronimus Seija
Jehovan todistajat - Vartiossa maailmaa vastaan Uskontotiede
Turun yliopisto
2011
Juho Rousu
Rousu Juho
Efficient range partitioning in classification learning. PhD Thesis, Report A-2001-1, Department of Computer Science
     Helsingin yliopisto 2001
rybicki
Rybicki Joel
Counting, clocking, and colouring - Fault-tolerant distributed coordination
Tietotekniikan laitos
Aalto-yliopisto
2016
Saarela Ville Microfabrication of heated nebulizer chips for mass spectrometry,
Mikrovalmistettuja kuumasumutussiruja massaspektrometriaan
Teknologia Aalto-yliopisto 2010
Saastamoinen
Saastamoinen Kalle
Many Valued Algebraic Structures as Measures of Comparison, Moniarvologiikan rakenteet vertailumittoina Tietotekniikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2008
Sainio
Sainio Miia
Same- and Other-Sex Victimization: Risk Factors, Consequences, and Protection by Peers Psykologia
Turun yliopisto
2013

Salmi Ari
What should the grindstone surface look like to produce pulp with least energy?
Fysiikka
Helsingin yliopisto
2012
Pekka Saranpää
Saranpää Pekka
Männyn sydänpuun muodostuminen Kasvitiede Helsingin yliopisto 1990
Seppä Mika

Quality improvements for multi-modal neuroimaging
Laadullisia parannuksia multimodaaliseen neurokuvantamiseen
http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289288/
Sovellettu
matematiikka
Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto 2007
sivelä seppo
Sivelä Seppo
Dimethyl sulphide as a growth substrate for an obligately chemolithotrophic Thiobacillus
https://www.finna.fi/Record/jykdok.3112

Matemaattis- luonnontieteellinen
tiedekunta
Helsingin Yliopisto
1980
Matti Suomela
Suomela Matti
Whole-body counter studies in radiation protection and clinical research Fysiikka Helsingin yliopisto 1983
Eero Suoninen
Suoninen Eero
Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä Sosiaalipsykologia Tampereen yliopisto 1998
Marjaana Svala
Svala Marjaana
“Att skapa meningar” - kirjoitus ja kertomukset Torgny Lindgrenin romaaneissa Hummelhonung, Pölsan ja Dorés bibel Yleinen kirjallisuustiede Tampereen ylipisto 2015
Pasi Syrjä
Syrjä Pasi
Tunteet peliin jalkapallokentällä
Performance-related emotions in highly  skilled soccer players: A longitudinal study based on the IZOF model
Liikuntapsykologia Jyväskylän yliopisto 2000
Atso Taipale
Taipale Atso
Peer-assisted Leadership - menetelmä rehtorikoulutuksessa. Erään koulutusprosessin taustakontekstin kuvaus, teoreettiset perusteet sekä toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi.
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos: Tutkimuksia 213.
   Kasvatustiede Helsingin yliopisto 2000

Tellervo Tapionlinna
Tapionlinna Tellervo
Järvikoulun runotar: Dorothy  Wordsworth ja hänen vaikutuksensa  William Wordsworthiin ja S.T Coleridgeen  Kirjallisuus Helsingin yliopisto 1946
Risto Toivanen
Toivanen Risto O.
On the Mechanism of Dezincification of Brasses , selektiivisen liukenemisen alalta Teknillinen korkeakoulu
Materiaali- ja kalliotekniikan osasto
Espoo
1995
Hanna Toiviainen
Toiviainen Hanna
(e Launonen)
Learning across levels, Challenges of collaboration in a small-firm network
 Kasvatustiede Helsingin yliopisto 2003
Saku Toiviainen
Toiviainen Sakari
Painopisteen muutos Joseph Ratzingerin transsendentaalisessa ajattelumuodossa 1954-1981
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja, 187, Saarijärvi 1993.
Teologia - Dogmatiikka Helsingin yliopisto 1993
toiviainen sanna
Toiviainen Sanna
Suhteisia elämänpolkuja – yksilöiden elämänhallintaa? Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus
Kasvatussosiologia
Itä-Suomen yliopisto
2019
Antti-Pekka Tuovinen
Tuovinen Antti-Pekka
Object-oriented engineering of visual languages Tietojenkäsittely Helsingin yliopisto 2002
Nanna Tuovinen
Tuovinen Nanna
Past, present and future - assessing environmental changes in aquatic environments using subfossil diatoms

Piilevien "päiväkirja" kertoo muuttuneista ympäristöoloista
Geologian laitos Turun yliopisto 2010
Tuulio-Henriksson Annamari Skitsofreniaan liittyvien kognitiivisten häiriöiden perinnöllisyydestä ja niiden esiintyvyydestä skitsofreniaa sairastavien perheissä

Cognitive Dysfunction in Schizophrenia : A Familial and Genetic Approach
Psykologia Helsingin yliopisto 2005
Tyyni Tuulio
Tuulio Tyyni
Filosofian tohtori h.c.
kielenkääntäjä, kirjailija
Helsingin yliopisto
1960
Tuunainen Juha Hybrid Practices: The Dynamics of Unversity Research and Emergence of a Biotechnology Company Sosiologia Helsingin yliopisto 2004
Maritta Törrönen
Törrönen Maritta
Lasten arki laitoksessa - Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa Sosiaalipolitiikka Helsingin yliopisto 1999
Vainio  Petri Effects of Cotinine and Nicotine on Chromaffin Cell Signalling

Selvitys väitöskirjasta
Toksikologia Helsingin yliopisto 2000
Katja Valaskivi
Valaskivi Katja
 Relations of television. Genre and gender in the production,
reception and text of a Japanese family drama
  Tiedotusoppi Tampereen yliopisto

1999
Anu Wartiovaara
Wartiovaara, Anu
(e Suomalainen)
Mitochondrial DNA in health and disease
 Lääketiede
Helsingin yliopisto 1993
Toni Veikkolainen
Veikkolainen Toni
Database-wide studies on the validity of the Geocentric Axial Dipole hypothesis in the Precambrian Matemaattis-luonnontieteellinen Helsingin yliopisto 2014
Pekka Virtame
Virtama Pekka

Lääketiede Helsingin yliopisto 1957
Ylönen Matti
Ylönen Matti
Planned Economies? : Corporations, Tax Avoidance and World Politics
Valtiotiede
Helsingin Yliopisto
2018

Vesa Åhs
Åhs Vesa

Worldviews and Integrative Education : A Case Study of Partially Integrative Religious Education and Secular Ethics Education in a Finnish Lower Secondary School Context

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6400-1
Kasvatustiede
Helsingin yliopisto
2020
Anssi Öörni 
Öörni Anssi
  Consumer Search in Electronic Markets    Tietojärjestelmätiede Helsingin kauppakorkeakoulu       2002
 Paluu senioriyhdistyksen etusivulle