JÄRVENPÄÄN LUKION URAPÄIVÄ
pe 10.12.2010

Lukion urapäivänä asiantuntijat, yleensä lukiossa aikoinaan opiskelleet eri ammattien edustajat, kertovat opiskelijoille oman ammattinsa:

- opiskelusta

-
urakehityksestä

kokemuksia koulutuksesta ja

- työelämästä

Tänä vuonna urapäivässä vierailivat seniorit Hanna Toiviainen, joka esitteli yliopistotutkijan uraa ja Virpi Tervonen, joka perehdytti arkkitehdin uraan. urapäivänä 10.12.2010
Virpi Tervonen ja Hanna Toiviainen

* * *

Virpi käsitteli arkkitehdin uraa:

urapäivänä 10.12.2010

Opiskelijat tutustumassa tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa.

* * *

urapäivänä 10.12.2010

* * *

Hanna johdatteli kasvatuksen ja oppimisen tutkijan uralle:

urapäivänä 10.12.2010

urapäivänä 10.12.2010

urapäivänä 10.12.2010

Hannan väitöskirjan (2003) aihe on Learning across levels, Challenges of collaboration in a small-firm network

* * *
Koulun entisiä oppilaita kutsutaan ilmoittautumaan jatkossa esittelemään omaa ammattiaan ja alaansa nykyisille opiskelijoille,
klikkaa asiantuntijasivulle.

* * *
Paluu tilaisuuksien, juhlien ja retkien sivulle