RAKENNUSKUVAT


rakennusvaiheita


UUDEN LUKION rakentaminen alkoi v 2001 ja valmistui 2003

* * *

Yhteiskoulun ensimmäinen koulurakennus oli maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin lahjoittama. Lahjoitus oli suullinen, mutta se vahvistettiin myöhemmin kirjalliseksi Bjarne Westermarckin pojan Nils Westermarckin toimiessa perikunnan edustajana.
lahjakirja
lahjoituskirjan
vaiheet

Westermarckin
sivustolla

Nahkalinna oli Terijoelta siirretty hirsirakennus, johon myöhemmin korotettiin vasemmassa kulmassa olevaa tornia.
Tässä rakennuksessa olivat voimistelusali, 2 luokkahuonetta, opettajainhuone ja kokoelmahuone. (Lue lisää vuosikertomus 1930-1931 sivu 5)
Nahkalinna
Oppilaita välitunnilla.

* * *Nahkalinna

Aurinkoisella seinällä oli mukava istuskella keväisin. Esim. 8 lk 1942-1943 luokan kuvissa näkyy.

* * *


Nahkalinna
kuva Ann-Maarit Reijosen albumista

Nahkalinnaa muistelevat sekä Marjatta Mikkola (Kurenniemi) puheessaan Teinikunnan 20v juhlassa, juhlan sivustolla:
puhe
Marjatta Mikkolan
puhe alkuperäisenä
käsikirjoituksenasekä Elina Kitunen (Lehtonen) koulun 70v juhlassa kertoen koulun vaiheista oppilaan näkökulmasta.

elina lehtonen
Elina Kitusen puheesta on kuvitettu oma sivu* * *

Nahkalinna
Torni on valmiina.


* * *

ENSIMMÄINEN KIVINEN KOULURAKENNUS

"...tämän rakennuksen olemassaolosta saa kiittää monilukuisten eri henkilöiden suopeata myötävaikutusta. Ensinnä ja lhinnä on tällöin mainittava koulun johtokunta, joka 18 eri kertaa on viime vuoden kuluessa ollut koolla ja useimmiten juuri rakennushankkeen vuoksi ja jonka jäsenet arkailematta ovat olleet valmiit ryhtymään tähän puuhaan siitä huolimatta että esteitäkin on ollut tiellä.Lähinnä ovat kaikista rakennushomman aiheuttamista juoksevista asioista, joiden määrä ei suinkaan ole ollut vähäinen, huolehtineet johtokunnan puheenjohtaja pankinjohtaja P.Siimestö, johtokunnan taloudenhoitaja, urakoitsija August Nystén, viime mainittu nimenomaan rakennustöiden valvojana, sekä johtok. jäsenet osuuskaupanjohtaja Jussi K.Purola ja konttoripäällikkö Lauri Järvi. Sangen suurta harrastusta rakennusasialle ovat osoittaneet myös hallintoneuvoston puheenjohtaja maisteri Yrjö Harjanne, sekä varapuheenjohtaja, opettaja J.Taitto, jotka aina ovat olleet mukana tärkeimmissä rakennuskysymystä koskevissa neuvotteluissa. Suuressa kiitollisuudenvelassa Järvenpään Yhteiskoulu on myös niille rahalaitoksille: Tuusulan Säästöpankille, Maakuntain pankille ja Kansallis-Osake-Pankille, jotka lainoja myöntämällä uuden koulutalon aikaansaamisen ovat tehneet mahdolliseksi. Edelleen koulumme saa kiittää niitä monilukuisia yksityisiä, jotka ovat sitoutuneet avustamaan koulun rakennushanketta 1,000 - 10,000 markan suuruisilla; halpakorkoisilla lainoilla, jotka korkoineen lankeavat maksettaviksi vasta vuonna 1940. Ei myöskään sovi unohtaa niitä liikkeitä tai liikemiehiä (Järvenpään Osuuskauppa Perhelä, Oitin Tiilitehdas O.Y., A.Tammilehto, F.Tammilehto, T.V.Harjuvaara ym.), jotka hankkiessaan rakennustarpeita koulurakennusta varten myönsivät sangen auliisti pitkäaikaisen korottoman maksuajan. Ja loppujen lopuksi on vielä kiitollisuudella muistettava koulutalon piirtäjää rakennusmestari H.Siikosta, jonka laatimaa erittäin tarkoituksenmukaista rakennussuunnitelmaa Järvenpään Yhteiskoulu saa kiittää siitåä, että se voi koulutalon rakentamisen suorittaa useammassa vaiheessa, sen mukaan kuin tarve vaatii, edelleen insinööri E.Ikäheimoa, joka korvauksetta laati kaikki rakennuksen sementtibetoonitöitä koskevat piirustukset ja laskelmat, sekä talon rakennusurakoitsijaa herra V.F.Kalliota.

Kaikkien tässä mainittujen henkilöiden yhteistoiminnan tuloksena nousi viime kesänä pystyyn koulutalon ensimmäinen osa, jonka alakerta jo tämän talven on ollut koulun käytettävänä ja jonka yläkerta tänä kesänä pidettävien arpajaisten tuloilla on aikomus lopullisesti sisustaa. Missä määrin Järvenpään yhteiskoulun nykyiset huoneustot - aikaisemmin ostettu puurakennus ja uusi kivitalo yhdessä - vastaavat oppikoulurakennuksille asetettavia vaatimuksia. Se näkyy parhaiten tarkastajan lausunnosta, johon siis tässä vain viitattakoon. (Kts. tämän vuosikertomuksen s.5-6)."

Koulun vihkiäispäivänä

Koulun ensimmäinen kivirakennus.


Tässä rakennuksessa oli 4 suurta luokkahuonetta, 2 aulaa ja kaksi pienempää huonetta. Alakerran aulaa käytettiin osaksi ruokailu- ja osaksi rukoussalina ja pientä huonetta opettajainhuoneena.


* * *


Koulun vihkiäispäivänä

Kivirakennuksen vihkiäispäivänä 8.11.1931. Huomaa havuköynnöskoristelu sisäänkäynnin yläpuolella ja juhlapukuiset oppilaat.

juhla
Vihkiäisjuhlasta
kuvia ja kerrontaa


Kaikki seuraavat lisärakentamiset tapahtuvat tämän ensimmäisen kivirakennuksen ympärille, sivuille ja korottamiseen...

* * *
ENSIMMÄINEN LISÄRAKENNUS:

Vuonna 1933 valmistui tähän yllä olevaan rakennukseen ensimmäinen lisärakennus = pidennys vasempaan päätyyn.Tästä vaiheesta ei ole erillistä kuvaa löytynyt. Se näkyy tämän sivun kuvissa vasta seuraavissa, missä on rakennettu myös seuraava lisäys eli juhlasalisiipi yllä olevan kuvan oikeaan päätyyn L- muotoisena oikealle.

Alla yksi sisäkuva vanhan osan yläkerran luokasta, josta saatiin salitila avaamalla kahden luokan välissä olevat ovet.Tämä tila on käytössä esim. yllä olevan 1931 vihkiäisten kuvassa.


1930-luvulla koulun sisätiloja

Uuden laajennusosan valmistuttua oli

* * *


1936koulu valmiina

Nahkalinnan kulmaus näkyy vasemmassa reunassa kuvaa.

* * *

1936koulu valmiina
kuva Heikki Talvelan albumista

Seuraavaksi valmistui 1936 ensimmäinen lisärakennus eli juhlasalisiipi. Juhlasalin näyttömän silkkiverhot lahjoitti Bauerin Silkkitehdas Järvenpäässä. Silkkitehdas sijaitsi nykyisin Invalidien Kauppaoppilaitoksen paikalla ja osa vanhoista tehdasrakennuksista on korjattuna Invalidien oppilaitoksen tiloina. (Lue lisää Silkkitehtaasta...)

kuva
Jälleen juhlat
1936
omalle sivulle


* * *

toiselta puolen
kuva Ann-Maarit Reijosen albumista

* * *

947 postikortti

* * *


seuraava vaihe
Seuraavaksi rakennettiin kolmikerroksinen lisärakennus vanhan kivikoulun itäiseen päähän. Opettajainhuone oli toisessa kerroksessa ja kemian luokka opettajainhuoneen yläpuolella.

* * *

Yllä olevan vaiheen kuva eteläpuolelta koulua.

seuraava vaihe


* * *
Yllä olevan kuvan vaiheen jälkeen korotettiin vanhempi osa kolmikerroksiseksi:

seuraava vaihe

Vasemmalla näkyy legendaarinen ulkovessa eli "Neliapila".

* * *
Sama rakennus eteläpuolelta koulua katsottuna:

Neliapila ulkovessarakennus

* * *


Neliapila ulkovessarakennus
Kuva Teuvo Mertensin albumista


* * *

seuraava vaihe
v 1953-54 valmistui
Vasemmalla näkyy vahtimestarin rakennus, johon käytettiin Nahkalinnasta puretut rakennusainekset. Oikeassa reunassa Neliapila.


valmiina
Kuva Juhani Kolehmaisen albumista

Tämä vaihe valmiina


* * *

Vie hiiren osoitin kuvan päälle, niin rakennusten numerot ilmestyvät kuvaan. Selitykset alla.

ilmakuva
Kuva Eino Nikkilä
Ilmakuva Maatalousnormaalikoulun katolta etelästä päin Yhteiskoululle (1), vahtimestarin asunto (2) johon käytettiin Nahkalinnasta puretut rakennustarvikkeet. Nahkalinna sijaitsi kohdalla (4). Numero (3) kohdalla näkyy omakotitalon  päädyn takaa vähän matalan Neliapilan = ulkovessan vihertävää kattoa ja vaaleaa seinää.


ilmakuva Isokokoinen pdf-kuva

* * *

vuonna 1960

Nyt oli koulu vihdoin saatu 'valmiiksi' ja vietettiin lisärakennuksen vihkiäiset 1961. Vasemmalla olevassa siivessä oli juhlasali, jonka isot ikkunat näkyvä yläosassa. Rakennuksen etelän puoleisella sivulla oli luokkatiloja ja alakerrassa ruokasali.

* * *


vuonna 1974

Järvenpään kaupungingeodeetti Antti Kuparisen selvitys Järvenpään Yhteiskoulun ja lukion kiinteistöistä 1974, kun koulu siirtyi Järvenpään kaupungin omistukseen.

KIINTEISTÖSELVITYS
Klikkaa PDF-TIEDOSTO

-Antti on Järvenpään yhteiskoulun ylioppilaita 1957
.

* * *

Seuraavaksi rakennettiin lukiosiipi yllä näkyvän rakennuksen eteen oikealle puolelle ja  se peittää vanhimman juhlasalin.


vuonna 2000  

Sen jälkeen lukiosiipeä pidennetään liikuntasalin rakentamisella ja tämän puoleinen osa koulua  yhdistetään vanhempaan osaan alla olevan ilmakuvan näyttämällä tavalla. 

   vuonna 2008

Ilmakuvassa näkyy myös tilapäinen parakkirakennus kuvan vasemmassa yläkulmassa (harmaa katto).

* * *

KAIKKIEN KORJAUSTEN JÄLKEEN SISÄILMA - YM. ONGELMAT OLIVAT NIIN VAIKEITA, ETTÄ JOUDUTTIIN SIIRTYMÄÄN VÄISTÖTILOIHIN
KOKONAAN PARAKKIRAKENNUKSIIN.

parakit

Täysi kierros parakkirakennusten ympäri ALLA OLEVASTA LINKISTÄ

parakki
Parakkitilat
Yhteiskoulun
vieressä

17.8.2019

* * *

YHTEISKOULUN VANHA - PERUSKORJATTU RAKENNUS KATOAA KOKONAAN UUDEN YHTEISKOULUN TIELTÄ.

Lisää uudesta suuresta Yhteiskoulusta seuraavassa linkissä.

PIKKUKUVA
Uuden
Yhteiskoulun
suunnitelmaan* * *
KOKONAAN UUDEN LUKION RAKENTAMINEN VÄRTSILÄNKADULLE ALKOI V 2001:

lukion rakentaminen 2001lukion rakentaminen 2003

* * *

Järvenpään Yhteiskoulun 75-v juhla ja uuden LUKION VIHKIMINEN
11.10.2003


* * *

uusi areena

Lukion areena 8.2.2010 ulkoministeri Alexander Stubbin vierailun yhteydessä.

* * *


Lukion ilmakuvaLukion ilmakuva

* * *


Paluu valokuvaryhmien sivulle

PALUU SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE