VANHAN SENIORIYHDISTYKSEN
JOHTOKUNNAN KOKOUS 10.3.1963 * * *

Johtokunta kutsuttiin koolle valmistelemaan 26.5.1962 vuosikokousta.
  
Johtokunnan kokouskutsu/esityslista 10.3.1963

Mielenkiintoista ajan historiaa kertoo esityslistapaperin kääntöpuoli. Raimo Raevuori oli säästeliäs ja paperi käytettiin
molemmin puolin:

Ajan historiaa 1963 Amerikassa


* * *


pöytäkirja johtokunta 10.3.1963

Samalle paperille oli kirjoitettu myös 13.9.1963 johtokunnan kokouksen pöytäkirja. Se on erillisenä omalla sivullaan.

pöytäkirja johtokunta 10.3.1963


* * *


Paluu kokousten koontisivulle

Paluu aakkosten sivulle