3. VUOSIKOKOUS 16.10.2010
Järvenpään lukion auditoriossa

Vuosikokous 16.10.2010

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin seniori Antti Kuparinen ja sihteeriksi senioriTerttu Heinonen.Kutsu vuosikokoukseen


Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 16.10.2010 klo 12 alkaen Järvenpään lukiossa, Lukionkatu 1, Järvenpää.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä mainitut sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Lisäksi julkistetaan seuran logo ja standaari sekä hallituksen päätös ensimmäisen standaarin jakamisesta. Alla on kopio kyseisestä sääntöpykälästä ja seuraavalla sivulla kokouksen jälkeen alkavan Väinö Kyrölä –symposiumin ohjelma.

Tervetuloa koululle lauantaina 16.10.2010!
JYKLS hallitus
__________________________________________________________________

Senioriyhdistyksen säännöt:

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä ajankohtana viimeistään lokakuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto tai tilinpäätös antaa aihetta

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa sekä

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
3.VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ja
LIITTEET:
- läsnäolijoiden luettelo
- toimintakertomus 1.7.2009-30.6.2010
- tilinpäätös 30.6.2010
- toimintasuunnitelma 2011-2012
- talousarvio 2011-2012


Aikaisempien vuosikokousten pöytäkirjojen sivulle

* * *Vuosikokouksen osanottajia

Ensimmäisenä keskellä hallituksen puheenjohtaja Ville SavorantaPaluu kokousten koontisivulle

* * *

Paluu juhlien, retkien, kokousten ym. tilaisuuksien sivulle