Timo Joutsivuon
kirjoittamien tai toimittamien kirjojen ja artikkeleiden luettelo

Kirjoitetut kirjat:

Päivitetty 26.8.2008
Helsinki 2008 -Sairaanhoidon ytimessä. Hyks 50 vuotta.
Yhdessä Mikko Laakson kanssa. Edita
Tampere 2005 - Arjen asiantuntijat. Diabetesliiton viisi vuosikymmentä.
Yhdessä Yki Hytösen kanssa. Suomen Diabetesliitto ry
Helsinki 2003 - ATKins Tietojenkäsittelyn opetuksen eturintamassa. ATK-instituutin historia. ATK-instituutin kannatusyhdistys
Porvoo 2001

Borgå 2001
 -Paperikoneista iskunvaimentimiin, agentuurista tukkuliikkeeksi. Oy Sandman-Nupnau Ab 1901-2001. Sandman-Nupnau.
- Från pappermaskiner till stötdämpare, från agenturaffär till partihandel:
Oy Sandman-Nupnau Ab 1901-2001. Sandman-Nupnau.
-Scholastic Tradition and Humanist Innovation. The Concept of Neutrum in Renaissance Medicine. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 303. Saarijärvi: Academia Scientiarum Fennica 1999.
Joensuu: Painotalo PunaMusta 1998 -Terveydenhoitajatarjaostosta ammatilliseksi etujärjestöksi.
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry. 60 vuotta.
Yhdessä Mikko Laakson kanssa. 
-Henry Fordin Säätiö - Henry Ford Stiftelsen 1947-1997. [1997]
Yhdessä Isto Mikkosen ja Aaro Jalaksen kanssa.


Toimitetut kirjat:


Helsinki 2005 -Kaupunkikuvia ajassa. Yhdessä Markku Kekäläisen kanssa. SKS, 355 s
Helsinki 2005 - Mistä Toi on tullut? Suomalaisen toimintaterapian historia. Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Edita, 234 s
Helsinki 2003 -Mies parhaassa iässä. Mikko Laakso 40 vuotta 9.10.2003.
Oy Spiritus Historiae Ab
Helsinki 2002 -Suomen Kulttuurihistoria I. Yhdessä Tuomas M.S. Lehtosen kanssa. Tammi
Vammala 2000 -Renessanssin tiede. Yhdessä Heikki Mikkelin kanssa. Tietolipas 167. SKS
Helsinki 1995 -Terveyden lähteillä. Länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa.
Yhdessä Heikki Mikkelin kanssa.  Historiallinen Arkisto 106. SHSArtikkeleita:

- Passions and Old men in Renaissance Medicine. Teoksessa: Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightenment. Studies in the History of Philosophy of Mind, Vol. 5.Ed. by Henrik Lagerlund. Springer, Dodrecht et al 2007
- Women and Longevity in Early Modern Medicine. Teoksessa Proceedings of 40th International Congress on the History of Medicine. Societas internationalis historiae medicinae: Budapest 2006, 389-392 
- New Worlds, New Diseases, Challenged Ancients: French Disease and the Crisis of Medical Theory in the Renaissance.
Teoksessa:  When Disease Makes History. Epidemics and Great Historical Turning Points. Ed. By Pekka Hämäläinen.
Helsinki University Press 2006, 113-139
- Medikalisoitu ilma - Kaupunki-ilman vaarat 1500-1700-lukujen lääketieteessä. Teoksessa: Kaupunkikuvia ajassa.
Toim. Timo Joutsivuo ja Markku Kekäläinen kanssa. SKS, Helsinki 2005, 179-208.
-The Affections of Mind in Santorio Santorio's "De statica medicina". Teoksessa Proceedings of the 39th International Congress on the History of Medicine. Ed. by Alfredo Musajo-Somma. University of Bari: Bari 2004,397-401.
-Passiot ja vanhukset renessanssin gerontologiassa. Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 20/2003.
-Aurinkokeskisen maailmankuvan puolustamisen vaikeus: Galileo Galilei ja tieteellisen tiedon rajat. Teoksessa. Meri Heinonen & Janne Tunturi: Pahan tiedon puu. Väärä tieto ja väärintietäminen sydänkeskiajalta valistukseen.Gaudeamus, Helsinki 2003, 168-204.
-Pitkää elämää etsimässä valistuksen aikana ja vähän sitä ennen. Decursus morbi - taudin kulku. Toim, Helena Hirvonen.
Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, Joensuu 2003, 25-36.
-Salernon koulun lääketiede. Roma. Villa Lanten ystävien vuosikirja II. Toim. Jan Rydman. Villa Lanten ystävät, Helsinki 2003, 73-91.
-Terveemmän elämän puolesta. Eilispäivän Suomi - Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoimittaja Mikko Laakso.
Valitut Palat, Helsinki 2003, 44-48.
- Raamatun pitkäikäisyyden salaisuus. Tieteessä tapahtuu, 7, 2003, 32-34. 
- Madeiratynnyrissä ikuiseen elämään ynnä muita keinoja elämän pidentämiseksi. Tieteessä tapahtuu, 3, 2003, 41-47.
- Keskiajan yliopistolääketiede - nykyajan vaihtoehtolääketiedettä? Teokessa: Ihminen ja lääketiede. Ohjaajan opas. Toim. Margit Koksinen. Plamenia-kustannus 2002, 27-44.
- Aristotle vs Galen on Neutral Bodies - Perspectives on Aristotle's and Galen's Auctoritates in Late Medieval and Renaissance Medicine. In The Dynamics of Aristotelian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century. Medieval and Early Modern Science 5. Ed by Cees Leijenhorst, Christoph Lüthy and M.M.H. Thjissen. Brill: Leiden,Boston and Köln 2002, 289-306.
- Pitkän iän salaisuutta etsimässä. Elämän pidentämisen mahdollisuus myöhäiskeskiajan ja renessanssin lääketieteessä. Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 18/2001, 52-63.
- Pyhä guajakki - ranskantaudin ihmelääke renessanssissa. Teoksessa: "Se rakkain kotipolku" - Erkki Kouri ja yleinen historia. Toimittaneet Kustaa Multamäki, Markku Peltonen ja Hannes Saarinen. Helsingin yliopiston Historianlaitoksen julkaisuja 15. Helsinki: Hakapaino 2000, 67-79.
- Luonto ja luonnonfilosofiset traditiot. Teoksessa Timo Joutsivuo, Liisa Kanerva, Heikki Mikkeli & Pauliina Pekkarinen: Renessanssin tiede. Toim. Tietolipas 167. SKS, Vammala 2000, 69-109.
- Lääketieteellisen humanismin Januksen kasvot: lääketieteen progressio ja konservatismi. Teoksessa Timo Joutsivuo, Liisa Kanerva, Heikki Mikkeli & Pauliina Pekkarinen: Renessanssin tiede. Tietolipas 167. SKS, Vammala 2000, 233-272.
- Suuren Gargantuan jäljillä: Liikunta ja terveys renessanssin lääketieteessä. Teoksessa Urheilu katsoo peiliin. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 1999. Toim. Heikki Roiko-Jokela ja Esa Sironen. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy 2000, 91-103.
 
 
Paluu väitöskirjojen ja tutkimusten sivulle