SENIORIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
la 3.10.2015 lukiolla klo 12-13
vuosikokous


Vuosikokoukseen oli kokoontunut yhdistyksen virallisestakin puolesta vastuuta kantava ja asiantunteva joukko.

vuosikokous

Hallituksen pj:n matkoilla ollessa jäsenistä Ismo Nöjd avasi kokouksen.


vuosikokous

Ismo nöjd esitteli kokouksen asiat av-tekniikkaa hyödyntäen.

vuosikokous
vuosikokous

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo ja Terttu Heinonen.


vuosikokous

Asialistan käsittely eteni huolellisesti valmisteltujen papereiden avulla joutuisasti.

Edellisen vuoden asiat käytiin läpi ja hyväksyttiin. Tulevan kauden suunnitelmat vahvistettiin
ja jäi vielä vähän aikaa vaihtaa kuulumisia ennen symposiumin alkua.


vuosikokous

Kiitokset aktiiviselle ja asiantuntevalle joukolle ja tervetuloa uudet vastuunkantajat yhteiseen työhön nykyisten kanssa.
pöytäkirja liitteet
Vuosikokouksen
3.10.2015

Pöytäkirja liitteineen
lataa pdf...


Pöytäkirjassa mainituista liitteistä puuttuvat kokouksessa esillä olleet:

1. läsnäololuettelo
3. Toiminnantarkastajan lausunto

Ne lisätään varmaan myöhemmin yllä olevaan pdf-koontiasiakirjaan.


* * *

Vuosikokouksen jälkeen alkoi
Jean Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä.

Klo 13-15.30 SYMPOSIUM

Pääesitelmä:
Kirsti Manninen: "KULTAKAUDEN MUUSAT Aino Sibeliuksen,
Maija Halosen ja Mary Gallen-Kallelan taustoista ja elämänvaiheista"

Aino Sibelius


* * *

Paluu vuosikokousten koontisivulle

Paluu juhlien ja retkien koontisivulle