SENIORIPÄIVÄ JA JÄRNEFELT - SYMPOSIUM

  la 12.10.2013 lukiolla


(ensin oli vuosikokous klo 12 - 13)

* * *

Järvenpää - News lehden 9.10.2013 artikkeli Järnefelt - symposiumista


Järnefelt-symposium- klo 13 - 14 ”Eero Järnefelt kosmopoliittina”, Leena Lindqvist

- klo 14 - 14.45 "Laura Järnefelt", Juhani Kolehmainen

LOHIKEITTO JA KAHVIT

- klo 15.15 - 16.45 "Järvenpään Yhteiskouluun liittyviä kuvia Suvirannan vieraskirjassa ja Laura Järnefeltin opettajamuotokuvat", Juhani Kolehmainen

"Muisteloita" luennon väleissä Yrjö Ignatius
Järnefelt-symposium

Senioriyhdistyksen sihteeri ja 'äiti' lehtori Seija Aarto toivotti osanottajat tervetulleeksi Lukion auditorioon aloittamaan symposiumia.
Järnefelt-symposium

Järnefelt-symposium

Taidehistorioitsija, Järnefelt-seuran pj. Leena Lindqvist luennoi aiheesta "Eero Järnefelt kosmopoliittina".
Järnefelt-symposium

Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium

Anna - Kaisa Kolehmainen kertoi, miten tämä Aurora-seuran maalauksen luonnos löytyi Suvirannasta ja lahjoitettiin lukion aulan seinälle.
Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium

Senioriyhdistyksen puheenjohtaja kiitti Leena Lindqvistiä monitahoisesta ja mielenkiintoisesta esitelmästä.

Järnefelt-symposium

Juhani Kolehmaisen sairastumisen vuoksi Anna-Kaisa oli pyytänyt Jaakko Harjuvaaraa lukemaan tämän esitelmän.Laura Järnefelt
Juhani Kolehmainen:
"LAURA JÄRNEFELT"


Järnefelt-symposium

Symposiumin järjestivät yhdessä Senioriyhdistys ja Järvenpää-seura, jonka puheenjohtaja Tarja Vuokkovaara myi seuran
julkaisuja väliajalla lukion aulassa.
Vahtimestarin sijainen Antti Huttunen huolehti mm. symposiumin nauhoituksesta yhdistyksen historiaa varten.

Järnefelt-symposium

Lohikeitto ja kahvit nautittiin väliajalla Lukion aulassa.
Järnefelt-symposium

Kirkas syyspäivä juhlisti senioripäivää.
Järnefelt-symposium

Lukion taitavat emännät Anna-Mari Palo ja Elsa Jussila olivat kattaneet valmiiksi lohikeiton ja herkulliset jälkiruokaleivokset.


Järnefelt-symposium
Järnefelt-symposiumJärnefelt-symposium

Yrjö Ignatius muisteli omia kouluvuosiaan.
Järnefelt-symposium

Anna-Kaisa Kolehmainen kertoi Juhanin sijasta Laura Järnefeltin maalaamista opettajien muotokuvista
Yhteiskoulun ja Lukion kokoelmissa sekä Suvirannan vieraskirjan kuvituksista Järvenpään Yhteiskoulun vuosilta.

Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium

Järnefelt-symposium


Järnefelt-symposium


Senioripäivän päätteeksi oli mahdollista Seija Aarron opastuksella kiertää koulurakennuksessa tutustumassa
tarkemmin Laura Järnefeltin maalaamiin muotokuviin sekä nykyisen lukion toimintaan.


Järnefelt-symposium

Seuraava senioripäivä on viikkoa aikaisemmin
la 4.10.2014


  Symposium järjestettiin yhteistyössä Järvenpää-seuran kanssa.

Senioriyhdistys kiittää tilaisuuden sponsoreita:

Järvenpään Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Ky

Järvenpään Kukkatalo Oy

Nöjd Oy Tili- ja Lakiasiaintoimisto

 
* * *


Paluu juhlien ja retkien sivulle


SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE