ELINKEINOMINISTERI MAURI PEKKARISEN
VIERAILULLA LUKIOLLA
26.4.2010

Mauri Pekkarinen

Mauri Pekkarinen luennoimassa lukion oppilaille.

* * *


Mauri Pekkarinen vastaili kysymyksiin

Mauri Pekkarinen ja Raija Vahasalo vastailivat kysymyksiin.

* * *

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen
lukiovierailun 26.4
.2010
artikkeli Keski-Uusimaa
-lehdessä 28.4.2010.


pdf-tiedosto

* * *


Paluu vierailujen koontisivulle


Paluu juhlin, retkien ym. tilaisuuksien sivulle