Aamunavaus Lukion ylioppilasjuhlassa 02.06.2007

Elämä on matka. Elämä on tie. Näillä tutuilla kielikuvilla halutaan  sanoa jotakin oleellista ihmisen elämän luonteesta. Elämä on matkantekoa, liikettä. Jos liike pysähtyy, elämän
liekkikin sammuu. Matkan pituutta mitataan ajassa; kuukausissa, vuosissa, vuosikymmenissä. Tie ei kuitenkaan ole suoraviivainen ja yksioikoinen, vaan maisemat vaihtelevat: on erämaita ja vehreyttä, kiivasta juoksua kilpaa ajan kanssa, joskus taas verkkaiselta tuntuvaa menoa ikään kuin mitään ei tapahtuisi. Matkalla löytyy myös keitaita, jolloin on pysähdyttävä. Tarvitaan levähdystä ja nautiskelua, ajattelua ja kartan päivitystä.Ja katseen nostamista nykyisyyden hektisyydestä tulevaisuutta tähyilemään.                              

Tänään te, hyvät ylioppilaat, olette tulleet tällaiselle etapille tänne koululle ja omaan juhlaanne. Matka tähän hetkeen on kulkenut monia eri teitä. Jokaisella teistä on oma elämänhistoria takananne. Joillakin on elämää elettynä kokonaan eri puolella maapalloa ja erilaisessa kulttuurissa, kunnes tie on johtanut tänne meidän keskellemme.

Toisaalta olemme muutaman vuoden ajan kulkeneet myös yhteistä polkua. Tämä moderni opinahjo jää nyt taaksenne. Täällä vietetty aika, oppitunnit, keskustelut ja erilaiset suoritteet ja näytöt ovat nyt ohi. Tiemme erkanevat. Mennyt yhteinen häipyy muistojemme tajuntaan sinne jäädäkseen, osaksi yhden ajanjakson taivalta. Tiellenne  tulee
pian uusia kulkijoita, tovereita ja kouluttajia. Te olette käyneet lukion omaksuaksenne lisää tietoa ja saadaksenne uusia valmiuksia ja enemmän viisautta. Filosofian tunneilla me olemme pyrkineet tutustumaan tietoon hieman syvemmin, ei vain tiedon sirpaleisiin tai murusiin, vaan olemme yrittäneet päästä käsiksi itse tiedon käsitteeseen, sen olemukseen. Itse asiassa tieto liittyy tiehen.

Suomalaiselle ja sanoissa liikuskelevalle tämä on jopa niin selvä asia, että se jää helposti huomiotta. Näiden sanojen, tien ja tiedon, liittyminen toisiinsa ei ole vain sattumaa.
Kielikuva tiedosta jonkinlaisena tienä on yleinen, monissa kielissä esiintyvä. Keskiajan lopussa, kun uudenlainen käsitys tiedosta alkoi nousta esiin, vanhaa ja uutta tiedonihannetta saatettiin kuvata termeillä via antiqua ja via moderna – siis vanha ja uusi tie. Mutta vain suomen kielessä tämä kielikuva on rakentunut suoraan itse kielen todellisuuteen. Tie ja tieto ovat samaa juurta. Ehkä alkuaan tieto – tai  tietäminen – tarkoitti konkreettisesti tien tuntemista, tien osaamista, kun esimerkiksi liikuttiin maastossa, jossa ”tietä” eli kulkureittiä ei ollut valmiiksi merkittynä. Mutta jo tällöin tien käsitteeseen liittyi tietenkin myös ajatus päämäärästä. Tien tunteminen liittyy aina siihen, mihin ollaan matkalla ja mihin haluaa päästä.

Ihmisen elämä on tiellä oloa. Me valitsemme oman tiemme, kuljemme omaa tietämme ja tulemme viimein tiemme päähän. Tie ei siten ole vain jokin väylä jostakin johonkin, vaan tie on elämän kannalta paljon syvempi, jotenkin elämään itseensä liittyvä asia. Mutta missä mielessä elämä on tie ja matka? Mikä on se tekijä, joka liittää yhteen kuvan ja kuvattavan? Eikö se ole juuri päämäärää ja tavoite? Toki voidaan vaeltaa ilman päämäärää, niin kuin monet – ja myös nuoret – nykyaikana tekevät. Eräässä tunnetussa maalauksessaan van Gogh on kuvannut vankilapihan ja siinä toivottomana kiertävän tuomittujen kehän. Mitään päämäärää ei näillä vaeltajilla ole ja kuitenkin he käyvät eteenpäin. Hyvä elämä edellyttää toki muutakin kuin vain liikettä. Te olette tänään eräässä tienhaarassa. Miten suuntaudun, mitä teen, mihin pyrin? Mutta syvemminkin ymmärrettynä,. mitä odotan tulevaisuudelta, mitä elämältä? Asettakaa itsellenne tavoitteita ja päämääriä. Arvostakaa oikeaa tietoa, älkää tyytykö näennäistietoon. Antakaa arvo viisaudelle. Totuuteen pyrkimistä älkää väheksykö, niin vaikealta kuin se joskus tuntuukin. Maailmamme on muuttunut monimutkaiseksi. Se vaatii meiltä entistä enemmän elämän ja osaamisen hallintaa..

Myös elämänkatsomuksen suhteen olemme matkallamme jatkuvasti tienhaarassa. Tuossa tienhaarassa on viittoja arvoihin, elämän päämääriin, tarkoitukseen ja mieleen. Siitä aukeaa myös tie, jota monet ovat lähteneet kulkemaan. Jeesus Nasaretilainen viittasi tähän tiehen lausuessaan arvoitukselliset sanansa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Hän
varmaan tarkoitti jotakin tämänkaltaista: Minä osoitan itse tien, jota kannattaa kulkea ja jonka varrelta voit löytää oikeita ja pysyviä arvoja elämääsi. Tuo tie johtaa lopulta totuuden lähteille ja sitä kautta syvään ja rikkaaseen elämään.                  

Onnea matkallesi ja menestystä valitsemallasi tiellä.

Seija Aarto
paluu Seija Aarron sivulle