EEVA PYYKÖLÄ

        vuodesta 1971 - 2006

       opetti musiikkia


PAULI PYYKÖLÄ

ajalla 1.9.1968 - 31.7.1981
(lisäksi  muutamia sijaisuuksia 80-luvulla)
opetti kuvaamataitoaEeva ja Pauli Pyykölä

Eeva Pohjakallio tuli Järvenpään yhteiskoulun musiikin opettajaksi syksyllä 1971. Opettajienhuoneessa hän tutustui tulevaan mieheensä kuvaamataidon lehtori Pauli Pyykölään, ja tutustumisen seurauksena Eeva Pohjakalliosta tuli jo seuraavana kesänä 1972 Eeva Pyykölä.

Alkuvuosinaan Eeva osallistui Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston kehittämiseen ja myöhemmin oli mukana perustamassa Järvenpäähän musiikkiluokkia sekä osallistui opetussuunnitelmatyöryhmään.

Musiikkiterapia oli hänen suuri kiinnostuksensa kohde, ja tämän kiinnostuksen vaikutus heijastui myös musiikin tunneille. 1980 - luvun lopulla Eeva alkoi tehdä pro gradutyötä, joka käsitteli musiikin kuuntelun vaikutuksia koulupäivän aikana. Tutkimus tehtiin omassa koulussa ja tutkimuskohteena olivat omat oppilaat. Kurssimuotoinen lukio antoi myöhemmin mahdollisuuden toteuttaa pro gradutyöstä saatuja tietoja. Musiikkiterapian -  ja musiikin kuuntelun kurssien tavoitteet ja oppisisällöt pohjautuivatkin pitkälti tästä työstä saatuihin tuloksiin. Nämä kurssit olivatkin suosittuja valintakohteita oppilaille vuoteen 2006 asti.

Eeva sai yli kolmenkymmenen vuoden mittaisen uransa aikana harjoituttaa oppilaitaan soittamaan ja laulamaan sekä yläasteen että lukion kevät-, joulu-, itsenäisyyspäivienjuhlissa ja monissa muissa tilaisuuksissa. Kuorotoiminta oli hänen sydäntään lähellä. Oppilailla riitti innostusta ja harrastuneisuutta kuorolauluun, vaikka kerhotoiminnan ajankohta oli iltapäivällä oppituntien jälkeen.

Eeva Pyykölä johtaa koulun kuoroa
Koulun kuoro laulaa Eevan johdolla koulun 60 v juhlissa Giorgio Moroderin säveltämän
ja Thomas Witlockin sanoittaman laulun  "Hand in hand".

Edessä istuu oikealta katsottuna: Joonas Kokkonen, Atso Taipale, Ari ÅbergInstrumenttiopetuksen kehittämiselle avautui loistava mahdollisuus uuden lukiorakennuksen ja musiikopiston yhteistyön myötä. Uudessa lukiossa on kaksi musiikkiluokkaa, kolme harjoituskoppia ja bänditila ja lisäksi runsaasti soittimia, ja ajanmukaisia laitteita! Oppilailla on nyt mahdollista musisoida koko sydämestään! Uusien musiikkitilojen suunnittelu oli haasteellista.

Eeva uuden Lukion musiikkiluokassa
Eeva sai suunnitteluapua Pajalan musiikkiluokkien silloiselta musiikin opettajalta Seija-Anneli Liukolta, sekä apua myös suunnitelmien toteuttamiseen musiikkiluokkien vanhempainyhdistyksen puheenjohtajalta Marjukka Hentilältä. Heitä Eeva muistelee kiitollisuudella.


Eevan kirjoitus Lukion vuosikirjassa 2005-2006
Eevan ajatukset Lukion  vuosikirjan 2005-2006 sivulta 7

Työssä jaksamista kannusti nuorten elämänmyönteisyys ja iloisuus. Eläkkeelle Eeva Pyykölä jäi vuonna 2006 Järvenpään lukion - ja yläasteen musiikin lehtorin virasta.

* * * * * *

Pauli Pyykölä tuli Järvenpään yhteiskouluun v. 1968 kuvaamataidon lehtorin virkaan ja siirtyi vapaaksi taiteilijaksi v. 1980. Tällä hetkellä hän on Valtion taiteilijaeläkkeellä.

Pauli Pyykölä ja malli
1974
Ann-Mari Sintosen albumista


Pauli Pyykölä ateljeessaan 2008

Taidemaalari Pauli Pyykölä omassa ateljeessaan Järvenpäässä.
Eeva ja Pauli 1977

Eeva ja Pauli 1977Paluu opettajien kuvien sivulle