AIRI JESKANEN
vuodet 1976 - 1999
koulusihteeri

"Aloittaessani elokuun 9. päivänä 1976 entisen Järvenpään Yhteiskoulun kansliassa, se oli varsin historiallinen vaihe, koska tuolloin koulu siirtyi Järvenpään kaupungille ja entinen oppikoulu lakkasi olemasta. Koulu vaihtui peruskoulun yläasteeseen ja lukioon. Uusi nimi oli tällöin Keskustan yläaste ja Järvenpään lukio. Olin ensimmäinen tällaisen koulun 'kanslisti' (virkanimike oli toimistovirkailija)."

Airi Jeskanen työpöytänsä äärellä

"Myöhemmin koulujen kansliahenkilökunnan nimikkeitä muutettiin (valtakunnallisesti) enemmän työnkuvaa vastaaviksi. Nimike oli tämän jälkeen koulusihteeri. Minulla oli varsin monipuolinen työsarka edessäni.  Koulussa aloitti tuona syksynä seitsemän uutta yläasteen 7. luokkaa. Oppilasmäärä oli varsin suuri. Yläasteella n. 600 ja lukiossa n. 250 oppilasta Lukujärjestykset laadittiin ja kirjoitettiin käsin. Lukujärjestyksissä (yläaste ja lukio) opettajia kuvasivat eriväriset nastat, josta piti osata kirjoittaa eri aineet oikeille paikoilleen lukujärjestykseen. Usein Lasse Toivonen ja Arne Graeffe sanelivat ”kilpaa” minulle uutta lukujärjestystä. Jouduin kirjoittamaan nopeasti lyijykynä  ”sauhuten”. Se oli aika rasittavaa."

Airi Jeskanen koulusihteerinä

"Koulussa toimi aktiivisesti entisen Yhteiskoulun perintönä  Naistoimikunta,  jonka rahastonhoitajana toimin. Naistoimikunta järjesti mm. Isänpäivän kestiaterian usean vuoden ajan. Se  oli hyvin suosittu. Kestiaterialla saatuja tuloja lahjoitimme koululle  mm. magnetofonien ja diaprojektoreitten ostoa varten.
Samoin minun työhöni liittyi myös Järvenpään Yhteiskoulun Stipendirahaston tilien hoitajan tehtävät ja tilinpäätöksen tekeminen. Stipendirahasto jakoi stipendejä  sekä yläasteen että lukion oppilaille ja myös opettajat saivat stipendejä kursseja varten".
 
Airin työhuone, selin Leena Korhonen
Leena Korhonen ja Airi
 
 "Ylioppilaskirjoitusten vieraiden kielten kuuntelut tapahtuivat luokissa. Minun kansliani yhteydessä oli pieni radiohuone (koppi) josta lähetettiin (olin usein tämä lähettäjä) kuuntelut magnetofonin kautta luokkiin. Kielistudiota ei ollut moneen vuoteen.  Samoin kaikki päästötodistukset sekä yläasteen että lukion, jouduin usean vuoden ajan kirjoittamaan kirjoituskoneella jossa ei ollut minkäänlaista korjausmekanismia. Esim. keväällä 1977 kirjoitin n. 240 päästötodistusta.  Kuuden vuoden ajan toimin yksin sekä yläasteen että lukion” kanslistina”. Sitten tuli puolipäiväinen toimistovirkailija Leena Korhonen. Tätä aikaa kesti useampi  vuosi jolloin oli 1,5 henkilöä kansliassa.  Myöhemmin lukio sai kokopäiväisen toimistovirkailijan,  johon Leena Korhonen siirtyi ja minä jäin yläasteen puolelle."


Airi ja Leena Korhonen
Leena ja Airi
 
"1980 luvulla koitti sitten tietokoneaika, jolloin päästötodistukset, lukujärjestykset, arvostelut yms. tapahtuivat  tietokoneen kautta. Koulujen hallinto-ohjelmia uudistettiin varsin nopeaan tahtiin.  Minun työssäoloaikanani ehti olla kolme koulujen hallinto-ohjelmaa. Aina joutui opiskelemaan uutta."

Aune Toivanen, Airi Jeskanen, Varpu Taanila
Aune Toivanen, Airi Jeskanen ja Varpu Taanila palaverissa.
 
"Toimin myös työni ohessa mm. koko talon muun henkilökunnan yhteyshenkilönä erilaisissa asioissa rehtorien välillä. Kuuluin myös  yläasteen johtokuntaan henkilökunnan edustajana."


Airi viimeisenä työpäivänä 31.8.1999

"Jäädessäni eläkkeelle 1.9.1999 olin ollut 23 vuotta ”Järvenpään Yhteiskoulun” =  yläaste ja lukio, palveluksessa. Työskentelin neljän eri rehtorin kanssa: Lasse Toivonen, Arne Graeffe,  Atso Taipale, Tuula Puosi ja Aune Toivanen. Työyhteisönä koulu muodosti dynaamisen ja moni-ilmeisen kokonaisuuden, jonka synnytti eri persoonat omine oppiaineineen. Tämä aika oli varsin antoisaa, jota muistelen mielelläni."Paluu opettajien ja henkilökunnan kuvien sivulle