OPETTAJAKOKOUS 17.12.1933

Alkuperäinen pöytäkirja oli Heino Kokkosen kirjoittamana pikakirjoituksella, ks. alh.

Ensin kuitenkin kurrentilla = tavallisella kirjoituksella pöytäkirjan sisältö:

Pöytäkirja Järvenpään Yhteiskoulun
opettajakokouksesta, joka pidettiin
17.12.1933 Raevuoren luona.
Läsnä kaikki opettajat
 
 
                                    1 §
             Puhetta johti rehtori Raevuori ja sihteerinä toimi
             Heino Kokkonen.
 
 
                                    2 §
 
            Arvosteltiin oppilaiden käytös ja huolellisuus.
 
 
                                    3 §
 
            Määrättiin lopullisesti joulujuhlan ohjelma.
 
 
                                    4 §
 
            Päätettiin, että kevätlukukausi alkaa 8.1.1934.
 
 
                            Kokouksen puolesta:
                                                              
 Heino Kokkonen

* * *

Pikakirjoitus-versio. Jotta pikakirjoituskopiosta voisi saada hyvin selvää, se on  suuressa koossa alla
olevassa kuvassa. Siirrä selaimen alareunan ja oikean pystyreunan palkkien avulla kuvan eri osat näkyviin.

Opettajakokouksen pöytäkirja 17.12.1933
* * *

Opettajien kokousten koontisivulle

Paluu aakkosten sivulle

Rehtori Raevuoren henkilösivulle